Herinneringen aan de toekomst – Vier vragen voor Evert van Zanten

admin Geen categorie, In de praktijk

Werken met scenario’s verbreedt je blik op de toekomst én je kunt je bedrijf ermee voorbereiden op verschillende realiteiten in de toekomst. Je hebt, als het ware, al herinneringen aan deze toekomst. ACCEZ vroeg Evert van Zanten, directeur van Onings Holland, naar de waarde van scenariodenken. ‘Toekomsten voor de tuinbouw helpen je om positie te bepalen. Los van de waan van de dag.’


Hoe zie je de toekomst van de Nederlandse tuinbouw?

“De Nederlandse tuinbouw is nog volop in ontwikkeling en kansen voor de toekomst zijn talloos. Neem mijn eigen sector, de bloembollensector, die is ondanks vier eeuwen geschiedenis nog volop in ontwikkeling en dat biedt veel mogelijkheden. Denk aan bloembollen voor de tuin, bloemen voor in huis, maar ook als leverancier van natuurlijke grondstoffen voor de farmaceutische industrie zie ik volop kansen.”

Hoe gebruik je Toekomsten voor de Tuinbouw in strategische bedrijfsvoering?

“De scenario’s helpen je om op een andere, beter gestructureerde manier naar je eigen bedrijf te kijken. Zo heeft ieder scenario zijn specifieke kenmerken waarmee je aan de slag kunt. Het spoort aan om je in te beelden welke gevolgen een scenario heeft voor de bedrijfsvoering van je onderneming. Toekomsten voor de tuinbouw helpen je om, even los van de waan van de dag, je positie te bepalen.”

Welk scenario zie je als een rilscenario?

“Het scenario individueel nationaal opereren, waarbij we alleen lokaal kunnen werken, daar krijg ik echt de rillingen van. De bloembollenexport werkt wereldwijd en het grootste deel van onze afzet ligt buiten Europa. De gevolgen van zo’n scenario zouden heel ingrijpend zijn.”

Welk advies geef je mee aan (collega) tuinbouwondernemers?

“Gebruik de scenario’s niet als routekaart, maar kijk met andere ogen naar je eigen sector en welke rol je hierbinnen als bedrijf speelt. Ook adviseer ik om deze ‘oefening’ met enige regelmaat te blijven doen. De wereld verandert en de toekomsten voor de tuinbouw ook.”

Waar lig je als tuinbouwondernemer wakker van? Waar staat je bedrijf over tien jaar? Welke trends krijgen de overhand? Samen met ondernemers, onderzoekers en beleidsmakers uit het Nederlandse tuinbouwcluster ontwikkelden we vier toekomstenscenario’s. Vier werelden in 2030 die alle vier werkelijkheid kunnen worden.

Bekijk ze, bespreek ze, benut ze.