Contact

Heb je vragen? Neem gerust contact op

Greenports Nederland
communicatie@greenports.nl

Greenports Nederland werkt aan een Tuinbouwakkoord met een horizon van 10 jaar. Deze is samen met de regionale greenports, het bedrijfsleven, de overheden en de onderwijs & kennisinstellingen opgesteld. De uitwerking van dit akkoord resulteert in een Tuinbouwagenda met concrete acties, projecten en afspraken tussen de tuinbouwpartners. Het eerste akkoord staat in het teken van “Koploper zijn in circulariteit en duurzaamheid”. We zien de tuinbouw als een koploper die oplossingen heeft voor de uitdagingen waar de wereld voor staat in termen van feeding and greening the mega cities.

Meer dan honderd experts, ondernemers, wetenschappers, ambtenaren en bestuurders hebben hieraan meegewerkt. Komende periode gaan we aan de slag met de Tuinbouwagenda. Deze agenda is dus niet alleen geschreven voor de tuinbouwondernemers maar voor alle betrokkenen bij de tuinbouw.
Met andere woorden: Samen aan de slag!